Dopłaty do budowy domów energooszczędnych (2013 - 2018)

02-10-2013

Inwestujący w Odnawialne Źródła Energii mają Państwo wiele możliwości skorzystania z dostępnych preferencyjnych kredytów, funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a także środków ze specjalnie powołanych instytucji państwowych.

Firma Argus Energy może pomóc przy realizacji każdej inwestycji. Począwszy od projektu, wykonawstwa, opiekę serwisową  poprzez wskazanie klientowi kierunku najkorzystniejszych źródeł finansowania - dotacji unijnych, jak również po fachową  pomoc  w przygotowaniu wniosków. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, a współpracujący z nami eksperci ds. unijnych zajmują się kompleksowo projektem czyli: doradztwo, cała dokumentacja projektu, złożenie wniosku, budowa, rozliczenie projektu.


W ciągu najbliższych kilku lat dużo będzie się mówiło o budownictwie energooszczędnym, a to m.in. za sprawą dopłat do budowy domów energooszczędnych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Oprócz wymiernych korzyści w postaci dopłat do budowy domów energooszczędnych w wysokości 30.000 zł, program ma również na celu zwrócenie inwestorom uwagi na korzyści płynące z zastosowania energooszczędnych rozwiązań.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM DOPŁAT
Program dopłat do budynków energooszczędnych jest skierowany do świadomych inwestorów, którzy są pewni, że chcą zbudować dom o niskich kosztach utrzymania, są gotowi przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki, przeprowadzić cały proces inwestycyjny według ścisłych procedur i uzyskać dopłatę z NFOŚiGW. Dopłata nie pokryje wszystkich zwiększonych kosztów budowy energooszczędnego domu, ale przyczyni się do poprawy jego standardu. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie w energooszczędnym domu przyniesie inne profity w postaci, m.in. podwyższenia wartość nieruchomości i obniżenia kosztów eksploatacji.

WARUNKI UZYSKANIA DOPŁATY
Podstawowym założeniem programu jest ograniczenie emisji CO2, a zatem projekty, według których zostaną zbudowane domy kwalifikujące się do dopłaty muszą mieć znacznie niższe zapotrzebowanie na energię, niż domy standardowe. Kluczowym elementem przy ubieganiu się o dopłatę będzie zatem wybór i zakup odpowiedniego projektu domu przygotowanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW (standard NF40 lub NF15). Nie każdy projekt dostępny na rynku (nawet jeśli jest sklasyfikowany jako projekt energooszczędny) spełni restrykcyjne wymogi narzucone przez NFOŚiGW. Są trzy kluczowe elementy kwalifikujące projekt do dopłaty:

1. Współczynnik EUco, który w przypadku domów energooszczędnych nie może przekroczyć 40 kWh/(m2x rok). Jest to parametr dość łatwy do uzyskania. Wystarczy m.in. dom odpowiednio zaizolować, uszczelnić, wstawić stolarkę okienną trzyszybową, zastosować wentylację mechaniczną, czyli krótko mówiąc ograniczyć straty ciepła. Problemem są dodatkowe, dość restrykcyjne wytyczne, które powodują, że część projektów będzie wymagała zmian i dostosowania.

2. Standard NF40
Dom w standardzie NF40 charakteryzują podwyższone wymagania dotyczące:
- szczelności powietrznej obudowy budynku,
- izolacyjności cieplnej okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych,
- izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie
- zastąpienia wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, charakteryzującą się niskim zużyciem energii elektrycznej,
- ograniczeń strat ciepła przez mostki cieplne.

3. Inne istotne czynniki wpływające na bilans energetyczny budynku
- Przy ostatecznych obliczeniach cieplnych będzie brana pod uwagę również strefa klimatyczna, orientacja domu (nasłonecznienie), a nawet zacienianie budynku przez sąsiednie obiekty, czy drzewa. Wybierając projekt domu, należy dokładnie zaplanować jego usytuowanie na działce. Ważne jest rozmieszczenie okien względem stron Świata, tak aby w jak najbardziej korzystny sposób wykorzystać energię promieniowania słonecznego.
- Innym ważnym elementem jest realizacja domu zgodnie z projektem. Wszelkie zamiany czy to funkcjonalne, materiałowe czy instalacyjne mogą skutkować odmową przyznania dotacji. Szczególnie istotne jest stosowanie materiałów budowlanych o wskazanych w projekcie parametrach.
- Istotny udział w procesie ubiegania się o dotację będzie miała firma wykonawcza, która musi wykazać się wyjątkową starannością, jak również stosować rozwiązania zawarte w projekcie. Firmy wykonawcze często proponują tradycyjne rozwiązania, a w przypadku domów energooszczędnych pewne elementy muszą być zrobione inaczej niż do tej pory, np. ułożenie warstw izolacji.

PROJEKT W STANDARDZIE NF40
Chcąc ułatwić osobom planującym ubieganie się o dopłatę z NFOŚiGW wybór odpowiedniego projektu domu, nasze biuro stworzyło kolekcję projektów zgodną ze standardem NF40.

Projekt opracowany w standardzie NF40 odbiega od typowego projektu energooszczędnego. Standard energetyczny budynku NF40 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na poziomie nie przekraczającym 40 kWh/m2rok. Aby uzyskać EUco < 40 kWh/m2rok należy dokładnie przyjrzeć się m.in. izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, systemowi wentylacji w budynku, a także szczelności budynku na przenikanie powietrza.

Dom w standardzie NF40 charakteryzują podwyższone wymagania dotyczące:
- szczelności powietrznej obudowy budynku
- izolacyjności cieplnej okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych
- izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie
- wentylacji
- mostków cieplnych
 
Wszelkich informacji dotyczących dotacji oraz wsparcia w realizacji Państwa inwestycji można uzyskać w siedzibie naszej firmy: Argus Energy, Jasło ul. Floriańska 121. Telefon: 603 806 950.