Na spotkaniu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej w Rzeszowie

02-02-2012

Dnia 26 stycznia 2012 roku w czwartek w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Podkarpacka Ekoenergetyka. Celem obrad było dokonanie podsumowania działalności Klastra i przyjęcie sprawozdania.

Po przywitaniu wszystkich uczestników zaprezentowane zostały najważniejsze sprawy z roku ubiegłego, jak również pokazano kierunki działań Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej na rok obecny. Omówione zatem zostały najważniejsze kwestie planu działania na 2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego włączenia się wszystkich partnerów w pracę klastra na rzecz spełnienia założeń przyjętej na ten rok strategii.

Portal o odnawialnych źródłach energii „Ciepło z ziemi” to specjalistyczna platforma internetowa, która działa na rzecz wspierania inicjatyw związanych z wykorzystaniem OZE.

Właściciel portalu Firma Argus z Jasła jest aktywnym uczestnikiem klastra i bierze czynny udział w debatach poświęconych tematyce pracy rzeszowskiego klastra.