Big Multi

Big Multi to koncepcja Fujitsu w zakresie klimatyzatorów typu Multi o dużej wydajności. Koncepcja ta zaowocowała możliwością podłączenia do czterech jednostek wewnętrznych dużej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Co więcej jednostki wewnętrzne można dobierać spośród typów przypodłogowych, przysufitowych, kasetonowych lub kanałowych. Z uwagi na rodzaj pracy dostępne są dwa typy urządzeń:

  • symultaniczny – tryb chłodzenia albo grzania jednakowy w danym czasie dla wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych
  • indywidualny – możliwość kombinacji grzania i chłodzenia wynikająca z dwóch obiegów chłodniczych