VRF i VRV

VRF (Variable Refrigerent Flow) to inteligentny, modułowy system klimatyzacji dużych budynków. Zależnie od typu, jedna jednostka zewnętrzna może obsłużyć do 16-tu jednostek wewnętrznych wybieranych spośród wszystkich dostępnych typów (kasetonowe, kanałowe, przysufitowe, przysufitowo/podłogowe, ścienne, ścienno-przysufitowe). Tego typu urządzenia przeznaczone są do chłodzenia lub ogrzewania dużych obiektów jak hotele, biurowce czy budynki mieszkalne.

VRV to system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (Variable Refrigerent Volume). Jest to system wieloczęściowy, dzielony, z pracującymi niezależnie od siebie jednostkami wewnętrznymi (maksymalnie 16) i jedną jednostką zewnętrzną. System oferuje precyzyjną regulację przepływu czynnika chłodniczego.