Interlink Power Systems

Interlink Power Systems (IPS) jest globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań energetycznych obsługującym rynek instalacji opalanych tradycyjnymi paliwami kopalnymi i rozwijającym rynek energii odnawialnej i zrównoważonej, w zakresie EPCM (Engineering, Procurement, and Construction Management – Projekt, Dostawa, Zarządzanie Kontraktem) dostawy wyposażenia, remonty i pakietowe przeróbki na czystsze, wydajniejsze technologie, a także bieżącej działalności, wsparcia i obsługi technicznej. IPS łączy techniczne i handlowe doświadczenie, stając się rzeczywistym dostawcą kompleksowych rozwiązań EPCM dla globalnego sektora energetyki w zakresie < 50MW, lecz swej działalności nie ogranicza do tego sektora. Pozwala to IPS-owi współpracować blisko z Klientem w celu opracowania najlepiej dopasowanego rozwiązania jak również opcji najbardziej wydajnej i najefektywniejszej pod względem kosztów dla całego cyklu życia elektrowni.

IPS jest w stanie zaoferować kompletne rozwiązanie do produkcji energii elektrycznej od koncepcji po długotrwałą obsługę i umowę konserwacji, inżynierii i zaopatrzenia oraz potrzeb konstrukcyjno-modernizacyjnych dla każdej elektrowni, czy to nowa instalacja, czy przeniesienie, remont kapitalny czy unowocześnienie aktywów generujących nadwyżki.

Interlink Power Systems może zaoferować wszystko, co niżej wymieniono, jednakże nie ogranicza się tylko do tego:

• Remont/Przeniesienie/Odnowienie Elektrowni
• Projekty w pełni realizowane pod klucz
• Dostawa, montaż wprowadzenie instalacji do użytkowania
• Inżyniering i zarządzanie projektem
• Kompletne instalacje elektrowni
• Wszechstronne zarządzanie aktywami
• Systemy efektywnego zarządzania
• Dopracowane procedury operacyjne
• Zrównoważone, wyprzedzające / zapobiegawcze planowanie konserwacji
• Szczegółowe struktury raportowania O&M (obsługi i konserwacji)
• Procesy ciągłego usprawniania, planowanie konserwacji i wsparcie
• Wsparcie kadrowe
• Zarządzanie i wsparcie wyłączeń i przestojów
• Usługi nadzorcze remontów kapitalnych i napraw

Nasz zespół inżynierów, zespół instalacyjno-uruchomieniowy oraz personel serwisowy rozumie wymagania Klienta oraz naszych instalacji; naprawy i konserwacja są wykonywane z najwyższą starannością, efektywnością i dbałością o szczegóły.

NASZA SIŁA JEST W NASZYCH LUDZIACH
Dzięki temu, że zatrudniamy personel, który nie tylko posiada odpowiednie umiejętności, ale również prezentuje odpowiednie podejście, możemy zapewnić naszym klientom najlepszą obsługę i najlepsze rozwiązania.

NASZYM CELEM JEST DOSTARCZENIE CZEGOŚ WIĘCEJ NIŻ ROZWIĄZANIE
Naszym celem jest dostarczenie wartości, wychodzenie krok dalej, poza granice wyłącznie danego projektu, w celu zapewnienia osobistego, dedykowanego podejścia.

KONCENTRUJEMY SIĘ GŁÓWNIE NA BUDOWANIU DŁUGOTERMINOWYCH RELACJI
To oznacza oferowanie naszym klientom integralności, uczciwego podejścia i lojalności, co tworzy integralną, wartościową relację. Widzimy szansę tam, gdzie inni widzą przeszkody.

Dla każdego projektu, nieważne - dużego czy małego, dostarczamy głęboką wiedzę i doświadczenie zapewniając naszym klientom szeroki wachlarz naszych atutów przez cały czas trwania projektów.

 

Materiały promocyjne:

Filmy::