Fotowoltaika

Fotowoltaika jest techniką przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną. Dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych otrzymujemy prywatną elektrownię, której paliwem jest światło.

 

 

Najpopularniejsze ogniwa fotowoltaiczne wykonywane są na bazie krzemu. Krzem jest półprzewodnikiem co oznacza, że może płynąć w nim prąd tylko w określonych warunkach. W procesie technologicznym krzemowe podłoże zostaje poddane obróbce zewnętrznej i domieszkowaniu w celu uzyskania specjalnych właściwości elektrycznych i optycznych – umożliwiających wystąpienie w nim efektu fotowoltaicznego.


Padające na ogniwo światło jest pochłaniane generując w jego wnętrzu ładunki elektryczne (dodatnie i ujemne). Ładunki te rozkładają się po obu stronach ogniwa – podobnie jak w kondensatorze pomiędzy dwoma powierzchniami ogniwa wystąpi różnica potencjałów. Przykładając metalowe elektrody po obu stronach ogniwa inicjuje się przepływ prądu elektrycznego mogącego zasilić określony odbiornik. Jeśli ogniwo jest wystawione na promieniowanie słoneczne w sposób ciągły, przepływ (natężenie) prądu ustabilizuje się na poziomie proporcjonalnym do natężenia tegoż promieniowania.

 

 

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych:

  • Brak ingerencji w otoczenie przez elektrownie słoneczne,
  • Panele fotowoltaiczne nie zatruwają środowiska, nie produkują żadnych odpadów i nie emitują hałasu,
  • Modularny charakter instalacji pozwala na skalowanie inwestycji,
  • Po zamontowaniu panele fotowoltaiczne nie wymagają żadnej obsługi,
  • Inwestycja w systemy PV zwróci się poniżej 10-ciu lat, zależnie  od stopnia nasłonecznienia i wielkości instalacji, a każdy następny rok pracy paneli przekłada się na czysty zysk dla inwestora,
  • Fotowoltaika ma największy potencjał pośród odzyskiwanych źródeł energii (OZE).

 

źródło: www.fotowoltaika.rafal.com.pl