Energooszczędne Systemy Grzewcze

Rozwój techniki grzewczej to nie tylko zredukowanie zużycia energii do niezbędnego minimum, ale jednocześnie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia, bezpieczeństwo użytkowania i zmniejszenie strat ciepła budynku.

Wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań w zakresie techniki grzewczej to najlepsze rozwiązanie w trakcie budowy nowych obiektów, jak również podczas modernizacji systemów grzewczych w istniejących już obiektach.

 

Zastosowanie odpowiedniego systemu grzewczego, dopasowanego do potrzeb budynku, pozwala na zaoszczędzenie do 30% wydatków ponoszonych na ogrzewanie.

 

Firma Argus Energy Sp. z o.o. w swojej ofercie proponuje szeroki wybór energooszczędnych systemów grzewczych:

Kotły olejowe kondensacyjne stanowią nowoczesne rozwiązanie dla odzyskiwania ciepła z pary wodnej powstającej ze spalania oleju opalowego. Już nie tylko gaz ziemny może być tradycyjnym paliwem dla kotłów kondensacyjnych, ale również olej opałowy. Technika kondensacyjna dla oleju opałowego wymaga stosowania najwyższej jakości stali nierdzewnej (DIN : 1.4539) ze zwiększoną zawartością chromu, niklu i molibdenu.

Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych kotłach "nie kondensacyjnych", ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł. otły gazowe kondensacyjne szczególnie korzystanie współpracują z kolektorami słonecznymi, zapewniając minimalne koszty ogrzewania budynku nowego lub modernizowanego.

 

Kotły na paliwo stałe, gazowe, pelet, biomasę. Piece na paliwa stałe są przede wszystkim uniwersalne ze względu na różnorodność surowca, którym może być nie tylko w każdej postaci węgiel kamienny i drewno, ale i biopaliwa:  pellety, brykiety, a nawet wierzba energetyczna czy zboża energetyczne. Z tego powodu kotły na paliwa stałe są w naszym kraju ciągle najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi, choć ciągle kojarzą się jeszcze ze składowaniem gigantycznej ilości opału i koniecznością nocnych wycieczek do kotłowni celem uzupełnienia paliwa. Jednak taki stereotyp powoli odchodzi do lamusa, na rynku nie brak bowiem ciekawych rozwiązań, które w pewnym stopniu rozwiązują ten problem.

Ogrzewanie grzejnikowe to najpopularniejszy sposób ogrzewania domu, biura, mieszkania. System może być stosowany w układach otwartych i zamkniętych. Zalecany jest układ zamknięty z naczyniem przeponowym, który zapewnia hermetyczność instalacji, a w konsekwencji zmniejszeniu ulega korozja elementów metalowych.

Ogrzewania grzejnikowe konwekcyjne są najczęściej stosowane w ogrzewnictwie. Istotnym zagadnieniem jest to, aby maksymalne temperatury powierzchni grzejników kontaktujące się z powietrzem w pomieszczeniu nie przekraczały 60°C. Grzejniki nie powinny również powodować nadmiernego natężenia promieniowania cieplnego na przebywających w ich pobliżu ludzi. Biorąc pod uwagę fakt, że o właściwościach użytkowych zastosowanego systemu ogrzewania decydują przede wszystkim proporcje ciepła emitowanego do pomieszczenia na drodze konwekcji i promieniowania.


Ogrzewanie płaszczyznowe, w odróżnieniu od ogrzewania grzejnikowego, przekazuje ciepło do otoczenia głównie przez promieniowanie. Ogrzewanie to jest systemem niskotemperaturowym, bowiem optymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi około 40-45°C i nie powinna przekraczać 50°C. Ograniczenie temperaturowe podyktowane jest względami zdrowotnymi i dzięki jego wprowadzeniu ogrzewanie płaszczyznowe znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach, sanatoriach i wszędzie tam, gdzie zaostrzone są normy czystości, jak również w budownictwie jednorodzinnym.

Wyróżnia się trzy podstawowe typy ogrzewania płaszczyznowego: ogrzewanie podłogowe, sufitowe i ścienne. Najpopularniejsze jest ogrzewanie podłogowe -  wodne i elektryczne.